Pondelok – Piatok: 09:00 – 16:00

Canex Udržujte kybernetickú bezpečnosť softvéru s dlhodobou podporou sledovania firmvéru

| Axis Blog |

Publikované 28. novembra 2022
Axis
Umelá inteligencia vo finančných inštitúciách
16. júna 2023
Axis
Možnosti použitia sieťového zvuku na zvýšenie bezpečnosti a prevádzky v priemyselných lokalitách
3. marca 2023
Axis
Ako môžu štatistiky založené na údajoch optimalizovať zážitok z obchodu
5. apríla 2024
Axis
Vplyv GDPR na video dohľad
21. februára 2022
Dahua
Čo má rok 2022 pripravené pre bezpečnostný priemysel
25. apríla 2022
Dahua
Umožnenie ekologickejšej spoločnosti: Skúmanie úsilia Dahua o znižovanie uhlíkovej stopy
19. januára 2024

Udržujte kybernetickú bezpečnosť softvéru s dlhodobou podporou sledovania firmvéru

Aj keď je aktualizácia firmvéru sledovacích kamier kritická pre udržiavanie aktuálnych a bezpečných systémov, niektoré organizácie sú neochotné tak urobiť kvôli obavám, že inovácie môžu ovplyvniť stabilitu systému. Ignorovanie alebo odkladanie aktualizácií firmvéru však môže byť kontraproduktívne, najmä ak aktualizácie firmvéru prinášajú dôležité výhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Na vyriešenie tohto problému spoločnosť Axis ponúka alternatívny prístup k udržaniu aktuálneho firmvéru (OS AXIS): dlhodobú podporu (LTS).

Všetok hardvér potrebuje na fungovanie firmvér – či už ide o laptop, mobilný telefón alebo sledovaciu kameru – a z času na čas je potrebné vykonať aktualizáciu. Je všeobecne známe, že nedostatočná údržba firmvéru môže znamenať vystavenie systémov bezpečnostným zraniteľnostiam a môžu byť ovplyvnené softvérovými chybami. Niektoré podniky však stále neaktualizujú firmvér svojho systému, aj keď sú dostupné aktualizácie (opravy).

„V niektorých prípadoch sa pravidelné aktualizácie firmvéru nevykonávajú kvôli obavám zo straty údajov, zníženia stability systému alebo straty integrácie s kritickým softvérom tretích strán, čo naruší workflow.“

Sebastian Hultqvist, globálny produktový manažér spoločnosti Axis

Iróniou je, že neudržiavaním firmvéru sa podniky vystavujú vážnejším rizikám pre svoju sieť, najmä v súvislosti s bezpečnosťou, čo môže mať ešte škodlivejší vplyv na obchodné operácie.

Iný prístup k aktualizáciám firmvéru

V rámci štandardnej údržby firmvéru prichádzajú aktualizácie pravidelne a zahŕňajú okrem opráv chýb a akýchkoľvek relevantných opráv zraniteľností aj aktualizácie funkčnosti kamery. Samozrejme, hoci nikto nemôže prinútiť spoločnosť aktualizovať firmvér, vždy sa odporúča pre efektívnu a bezpečnú prevádzku kamery.

Zákazníci, ktorí si zakúpili systém so špecifickou funkcionalitou, ktorú požadujú, nemusia nevyhnutne chcieť prijať nové funkcie, najmä ak to znamená ďalšiu prácu potrebnú na zabezpečenie kompatibility systémového softvéru po aktualizácii. Aktualizácia firmvéru sa preto ignoruje.

Sebastian Hultqvist, globálny produktový manažér

Na vyriešenie tohto problému takmer päť rokov ponúkame program dlhodobej podpory (LTS) pre firmvér. LTS prináša dôležité opravy chýb a opravy zraniteľností bez ovplyvnenia funkčnosti kamery. Vďaka efektívnemu aplikovaniu „zmrazenia funkcií“ na softvér kamery a iba vytváraniu aktualizácií firmvéru na riešenie chýb a zraniteľností zostávajú produkty chránené a integrované so softvérom tretích strán. Zatiaľ čo podobná dlhodobá podpora pre konkrétny softvér je bežná v širšom meradle v odvetví IT, v sektore zabezpečenia sa to často nevidí.

Dvojitá výhoda LTS

Pre organizácie, ktoré využívajú LTS, existujú dve kľúčové výhody: po prvé, vedomie, že systém zostáva bezpečný, pretože chyby a zraniteľné miesta sú opravené, a po druhé, že integrita systému zostáva zachovaná, pretože nie je ovplyvnená špecifická funkčnosť kamery.

Aktívna trasa (Active track) pre aktualizácie firmvéru – obsahujúca okrem opráv chýb a opráv zraniteľností aj vylepšenia funkcií – zostáva na svojom mieste. „Stopy“ aktualizácie firmvéru LTS sa vydávajú každých 24 mesiacov na základe pravidelného aktívneho vydávania. Následné inovácie pre LTS sa zameriavajú výlučne na vylepšenia stability a opravy zraniteľností.

Naši zákazníci môžu prejsť na nové „stopy“ LTS, keď sú k dispozícii, čo im dáva možnosť získať nové funkcie, ak si to želajú. Cyklus upgradu zákazníka potom môže byť zosúladený s inými systémovými zmenami, ako sú upgrady softvéru VMS alebo pravidelné výmeny hardvéru, ktoré by si v každom prípade vyžadovali rekvalifikáciu systému.

Hultqvist dodáva: „Niet pochýb o tom, že rozhodovanie o tom, či by podniky mali upgradovať firmvér alebo nie, má svoje individuálne problémy. Hoci obavy týkajúce sa kontinuity podnikania sú opodstatnené, LTS dokazuje náš záväzok uspokojiť potreby našich zákazníkov.

Viac informácií o tom, ako si vybrať a stiahnuť najnovšie aktívne vydania LTS, nájdete na stránke: www.axis.com/support/firmware.

Prečítajte si:

Kontaktný Formulár

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, kontaktujte nás. Urobíme všetko pre to, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď.

odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov

Pracovná Pozícia

Špecialista Podpory Predaja

prosíme, aby ste svoj životopis (CV) zaslali prostredníctvom portálu Profesia.sk

alebo nás kontaktovali e-mailom na adrese: ekonom@canex.sk.