Pondelok – Piatok: 09:00 – 16:00

Canex Inteligentná perimetrická ochrana pre priemyselné areály

| Canex Blog |

Publikované 24. apríla 2023
Dahua
Dahau WizMind Metadata: Zachytenie detailov (na ktorých záleží)
11. augusta 2023
Axis
Používanie sledovacej technológie na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti na letiskách
15. augusta 2022
Dahua
Riešenia AI spoločnosti Dahua pre vyššiu bezpečnosť a efektivitu
25. augusta 2023
Dahua
Zmiernenie dopravných zápch pomocou riešenia Dahua Smart Traffic Management Solution
7. marca 2022
Axis
Nová vysokorýchlostná PTZ kamera Axis: 31x optický zoom, skvelý obraz v tme a ochrana pred kyberútokmi
5. júla 2021
Axis
Udržujte kybernetickú bezpečnosť softvéru s dlhodobou podporou sledovania firmvéru
28. novembra 2022

Inteligentná perimetrická ochrana pre priemyselné areály

V dnešnom svete je bezpečnosť priemyselných areálov neustále v popredí záujmu. Nielenže je potrebné chrániť obvod areálu pred vonkajšími narušiteľmi, ale aj zabezpečiť vnútornú kontrolu pohybu zamestnancov, vozidiel a subdodávateľov. Vo svete, kde sa bezpečnosť a technológia neustále vyvíjajú, je dôležité využívať najnovšie inovácie a postupy na ochranu majetku, zamestnancov a výrobných procesov. V tomto článku sa zameriame na pokročilé riešenia perimetrické ochrany a využitie umelej inteligencie v bezpečnostných systémoch.

Ochrana perimetra pred vonkajším, ale aj vnútorným narušením. Primárnym základom je samozrejme fyzická bariéra (oplotenie). Práve rozsiahle obvody oplotení priemyselných areálov neumožňujú ich dôsledný monitoring len ľudskými zdrojmi (SBS).

Naše technologické realizácie perimetrickej ochrany v mnohých prípadoch nevyžadujú fyzickú prítomnosť bezpečnostných zamestnancov v areáli, čím dosahujú vysoké ekonomické úspory a návratnosť investície do bezpečnostnej technológie v priebehu jedného až dvoch rokov, pri predpokladanej životnosti systému sedem až desať rokov.

Najčastejšie používame veľmi presnú termovíznu technológiu s použitím softvérových aplikácií založených na AI (Artifical Intelligence), ktoré rozpoznávajú prekročenie konkrétneho sektora perimetra osobou a/alebo vozidlom. Výhodou je vysoká detekčná presnosť, mimoriadne nízky počet falošných alarmov (napr. rozpoznanie zvierat a ich vylúčenie z detekcie).

Alarmové stavy môže spracovávať komerčná SBS na Pulte Centrálnej Ochrany (PCO), podobne ako sú realizované ochrany bežných nehnuteľností. Často sú termovízne systémy doplnené aj o bežné kamery, ktoré posielajú obsluhe PCO slučku záznamu z prechodu perimetra v štandardnom viditeľnom spektre, pre spoľahlivé posúdenie potreby fyzického výjazdu, príp. jeho koordináciu.

Systém obsahuje aj ďalšie dôležité prvky, ktorých úlohou je odradiť narušiteľa už počas prekračovania perimetra, ako je aktívne audio vizuálne informovanie (hlásenie o narušení výkonnými reproduktormi). Tento prístup je účinný takmer v 100% tách prípadov narušenia.

Aktivácia a deaktivácia systému je možná po prepojení so systémami kontroly vstupu, príp. na základe časového harmonogramu.

Ochrana vnútorných sektorov areálu

Účelom je monitoring pohybu zamestnancov, vozidiel alebo subdodávateľov v exteriérových sektoroch, čo predpokladá použitie vysokého počtu technologických prvkov a vysoké ekonomické náklady (infraštruktúra, kamery, aktívne prvky…).

Naše návrhy sa snažíme nastaviť s čo najnižším počtom prvkov. Tento cieľ dosahujeme použitím kamerových systémov s vysokým rozlíšením obrazu, ktoré umožnia rozpoznanie vzdialenejších sektorov z jedného miesta, príp. používame radarové systémy prepojené s otočnými (PTZ) kamerami, ktoré sú vhodné pre menej frekventované rozsiahle sektory.

V neposlednom rade sa snažíme vždy pochopiť zavedené procesy každého investora a navrhnúť najvhodnejšiu metodiku pre úsporu nákladov súvisiacich s obstarávaním zabezpečovacích technológií.

Ochrana zamestnancov, dokumentácia výrobného procesu

Snímanie vnútorných priestorov výrobných hál je kľúčové z viacerých pohľadov. V prvom rade dokumentujeme pracovné úrazy, dodržiavanie BOZP, pracovných postupov a procesov, ale aj funkčnosť technológií. V neposlednom rade kontrolujeme a chránime citlivé sektory (sklady tovarov, chemikálií a pod.).

Faktorom komplikujúcim návrh systému je členitosť priestoru (regále, stroje) a s tým súvisiaca potreba vysokého počtu kamier. Z pohľadu počtu prvkov sa tieto priestory monitorujú viac objektívovými kamerami z jedného bodu, čo šetrí náklady na vybudovanie infraštruktúry a potreba vysokého počtu kamerových SW licencií.

Samostatná kapitola je monitoring výrobného procesu. Z realizovaných projektov máme skúsenosti s riešením výstupnej kontroly automobilových dielov alebo kontrolu funkčnosti strojov vysokorýchlostnými kamerami, príp. meranie teploty technológií pre zabránenie vzniku požiaru alebo poškodenia technológie.

Počet snímacích bodov v priemernom výrobnom podniku sa aj pri najefektívnejšom návrhu ľahko dostane na počet desiatok, často stoviek. Systém nám teda každú sekundu poskytuje obrovské množstvo informácií, ktoré je pre akéhokoľvek zamestnanca nemožné dostatočne kvalitne spracovať.

Pre efektívny manažment udalostí je mimoriadne platná deep learning analýza obrazových metadát, aplikácia postupu spracovania týchto vstupov a správna reprezentácia výstupov.

Umelá inteligencia v bezpečnostných riešeniach

Umelá inteligencia je revolučný nástroj spracovania dát, v kamerových bezpečnostných systémoch to platí dvojnásobne. V súčasnosti dokážeme identifikovať a pomenovať situácie odohrávajúce sa pred kamerou tak podrobne, že prezeranie reálneho obraz z kamery pre operátora prakticky stráca zmysel. Z kamery sa stal najkomplexnejší senzor, ktorý pomenováva snímané objekty s presnosťou blížiacou sa k 100%tám. Na miesto kamerového obrazu dostávame výstupy vo forme presných metadát vďaka ktorým vieme, že v obraze kamery bolo 5 osôb z ktorých dve osoby nemali ochranné BOZP prostriedky (vesta, prilba), že vozidlo z konkrétnym EČV prechádzajúce úsekom cesty porušilo MPR alebo nedalo prednosť v jazde z prava.

Všetky informácie sú reprezentované vo vrstvách pre konkrétne zamestnanecké role. BOZP manažér dostane informáciu o porušení normy zamestnancami, bezpečnostný pracovník pri výjazde vozidla z areálu rieši porušenie MPR, supervisori dostávajú súhrnné štatistiky vybraných udalostí z konkrétneho obdobia.

Prečítajte si:

Kontaktný Formulár

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, kontaktujte nás. Urobíme všetko pre to, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď.

odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov