Pondelok – Piatok: 09:00 – 16:00

Canex Dahua TechMonth (WizMind): 3 praktické aplikácie monitorovania metadát založených na človeku

| Dahua Blog |

Publikované 6. decembra 2021
Axis
Hlavné dôvody, prečo môže malá firma ťažiť z kamerového systému
25. októbra 2021
Axis
Analytics Maturity Model: Vytvorenie modelu zrelosti analytiky
2. júna 2023
Axis
Posilnenie flexibilných a škálovateľných riešení s modulárnymi kamerami
22. marca 2024
Canex
Inteligentné zabezpečenie predajní: Nové technológie a nové možnosti
27. januára 2016
Axis
Výber správneho VMS: Prečo by AXIS Companion mohla byť Vaša najlepšia voľba
13. septembra 2021
Dahua
Posilnenie vzdelávania pomocou najmodernejších technológií
17. novembra 2023

Dahua TechMonth (WizMind): 3 praktické aplikácie monitorovania metadát založených na človeku

V kontexte monitorovania, video metadáta odkazujú na štruktúrované detaily, ktoré môžete prípadne extrahovať z daného videozáznamu. Ide o údaj, ktorý poskytuje informácie o iných údajoch – v skratke „údaje o údajoch“.

Metadáta založené na človeku, ako už názov napovedá, sú údaje odvodené od ľudských cieľov v monitorovanej scéne. Môžu byť použité na základe požiadaviek používateľa na výrazné zlepšenie správy a prevádzky rôznych aplikačných scenárov pri súčasnom starostlivom zachovaní súkromia ľudí.

Aby ste mali prehľad o praktickom použití, uvádzame tri bežné aplikácie metadát videa založeného na človeku, ktoré si môžete osvojiť na základe vlastných potrieb monitorovania:

Vyhľadávacie ciele a generovanie štatistík

Jednou z najbežnejších aplikácií metadát založených na človeku je vyhľadávanie cieľa po udalosti. Inteligentné sledovacie zariadenia, ako sú produkty Dahua WizMind, ponúkajú funkciu rýchleho vyhľadávania cieľa, ktorá dokáže včas lokalizovať podozrivých pomocou ich fyzických vlastností. Cieľové atribúty zahŕňajú bradu, okuliare, masku, klobúk atď., ktoré sa neustále vyvíjajú a zdokonaľujú, aby spĺňali požiadavky rôznych aplikačných scenárov. Irelevantné ciele v nasnímaných snímkach sú odfiltrované aj koncovými zariadeniami (IVSS, NVR) alebo platformou. Táto funkcia dokáže zachytiť až 640* cieľov (s atribútmi) za sekundu s pôsobivou mierou detekcie 98%*.

Okrem toho je ďalšou užitočnou aplikáciou cieľová štatistika. WizMind počíta v reálnom čase ľudské ciele v monitorovanej scéne a filtruje ich na základe cieľovej kategórie a smeru. Trasy zahŕňajú A>B, B>A alebo A<>B. A aby toho nebolo málo, dokáže generovať prehľady aj podľa roku, mesiaca a dňa. Dokáže zachytiť až 96** objektov na snímku, pričom poskytuje mieru detekcie 98%** a presnosť 96%**.

Zistite nosenie OOP

Nosenie osobných ochranných prostriedkov alebo OOP je nevyhnutnosťou na každom stavenisku. V závislosti od rozsahu projektu môže byť monitorovanie správneho nosenia OOP na mieste náročné na implementáciu.

Najnovšia technológia detekcie OOP od Dahua WizMind dokáže odhaliť nosenie bežne používaných OOP na staveniskách vrátane bezpečnostných prilieb, ochranných viest, masiek a okuliarov. Dokáže dokonca zistiť farbu uniforiem (vrch aj spodok) pracovníkov. Keď sa zistí porušenie, vedúci alebo manažér lokality môže byť upozornený prostredníctvom mobilnej aplikácie DMSS. Podobne ako pri vyhľadávaní cieľa a štatistických funkciách ponúka mieru detekcie 98%** s presnosťou 96%**.

*založené na maximálnom výkone WizMind IVSS7000-16M

**založené na skutočnom výkone série WizMind IPC 7

Ak chcete vidieť detekciu OOP od Dahua WizMind v akcii, pozrite si toto video:

Pomoc pri plánovaní ciest v meste

Kto by si myslel, že okrem údajov o vozidlách môžu byť pri plánovaní mestských ciest užitočné aj štatistiky týkajúce sa ľudí na ulici? Zhromažďovaním atribútov chodcov, smerov a časových období môžu miestne oddelenia plánovania ciest navrhnúť lepšie cesty prispôsobené pre účastníkov cestnej premávky a dochádzajúcich.

Dobrým príkladom je riešenie Dahua vyvinuté pre miestnu organizáciu v Írsku. Okrem motorových a nemotorových vozidiel sa metadáta chodcov zachytávajú aj na hlavných mestských cestách a uliciach okolo námestí. Tieto údaje sa potom bezpečne prenesú na server SFTP na ďalšiu analýzu údajov. Súhrn údajov sa posiela miestnemu oddeleniu dopravy, aby im pomohlo efektívnejšie plánovať a spravovať ulice.

Kľúčové poznatky

Ľudské video metadáta možno efektívne využiť na optimalizáciu monitorovania rôznych aplikačných scenárov. Metadáta založené na ľudských cieľoch môžu byť použité na vyhľadávanie podozrivých po udalosti a na generovanie presných štatistík o ľuďoch v monitorovanej scéne. Tieto štruktúrované údaje možno použiť aj na zistenie správneho nosenia OOP na konkrétnom mieste a pomôcť miestnym dopravným oddeleniam pri plánovaní a údržbe mestských komunikácií v prospech širokej verejnosti.

Prečítajte si:

Kontaktný Formulár

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, kontaktujte nás. Urobíme všetko pre to, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď.

odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov

Pracovná Pozícia

Špecialista Podpory Predaja

prosíme, aby ste svoj životopis (CV) zaslali prostredníctvom portálu Profesia.sk

alebo nás kontaktovali e-mailom na adrese: ekonom@canex.sk.