Pondelok – Piatok: 09:00 – 16:00

Canex Prečo sú end-to-end riešenia rozhodujúce pre zaistenie bezpečnosti v školách

| Axis Blog |

Publikované 15. septembra 2023
Dahua
Dahau WizMind Metadata: Zachytenie detailov (na ktorých záleží)
11. augusta 2023
Axis
Koľko stojí zabezpečovací systém?
21. júla 2023
Axis
Ako môže rozšírená realita spolupracovať s video dohľadom?
1. septembra 2023
Axis
Ochrana kritickej infraštruktúry vo svete eskalujúcich kybernetických útokov
18. apríla 2022
Dahua
Dahua TechMonth (WizMind): 3 praktické aplikácie monitorovania metadát založených na človeku
6. decembra 2021
Axis
Video a ešte viac: Viaceré výhody kamier chránených proti výbuchu (Explosion-Protected)
9. mája 2022

Prečo sú end-to-end riešenia rozhodujúce pre zaistenie bezpečnosti v školách

Hlavným faktorom pri navrhovaní a implementácii školského bezpečnostného systému je zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti pre zamestnancov, študentov a komunitu. Situačné povedomie je prvoradé a to sa dá dosiahnuť implementáciou správnych bezpečnostných stratégií a integráciou správnych technológií. To znamená, že v prípade núdze je miesto nielen zabezpečené, ale je plne prístupné pre správcov. Integráciou bezpečnostných systémov, ako sú kamery a riadenie prístupu, verejné ozvučenie a ďalšie zariadenia internetu vecí (IoT), aby fungovali ako jedno jednotné riešenie – t. j. komplexný prístup – si správcovia a bezpečnosť škôl zlepšia svoju schopnosť prijímať vhodné opatrenia.

Väčšina škôl má obmedzené bezpečnostné zdroje, takže rôzne zariadenia IoT, ako sú sieťové kamery, kontroly prístupu k sieti, interkomy, sieťové reproduktory, atď. sa používajú ako „násobiteľ sily“ na použitie automatizácie na rozšírenie 24/7 bezpečnostného pokrytia v širokej oblasti. Tieto zariadenia môžu odosielať upozornenia a živé videozáznamy na Vašu centrálnu monitorovaciu stanicu alebo do smartfónu bezpečnostného pracovníka, aby ich mohli sledovať. Výber softvéru na správu videa (VMS), ktorý dokáže prijímať informácie z týchto rôznych zariadení a poskytovať užitočné informácie pred, počas a po udalosti, môže výrazne skrátiť čas odozvy, zabrániť nákladným škodám a zlepšiť procesy po incidente, čo šetrí čas aj peniaze.

Sieťové kamery pozorne sledujú

Výber monitorovacích kamier, ktoré poskytnú ostrý a použiteľný obraz v náročných alebo slabo osvetlených scenároch, môže viesť k zabezpečeniu situačného povedomia počas alebo po incidente. Kamery s funkciami pri slabom osvetlení Vám poskytnú plnofarebné video s vysokým rozlíšením aj pri neprítomnosti svetla.

Kamery môžu využívať aj najnovšiu technológiu AI, ktorá im umožňuje sledovať na scéne incidenty bez potreby zásahu Vášho bezpečnostného tímu a vytvárať udalosti, ako je zvuk alebo osvetlenie, aby zabránili ďalšiemu poškodeniu alebo vniknutiu a zároveň informovali Vašich strážcov alebo miestne úrady. Tieto analýzy AI sú navrhnuté tak, aby umožňovali proaktívne monitorovanie a prístup k praktickým prehľadom na rýchle overenie zistených udalostí alebo nastavenie automatických odpovedí.

Obmedzenie vstupu pomocou riešení kontroly prístupu

Je dôležité zabezpečiť, aby bol v zariadeniach Vašej školy zavedený moderný systém kontroly vstupu (access control). Tým sa obmedzí vstup do budov pre určitých ľudí a dá sa naprogramovať tak, aby pracoval podľa harmonogramov, ktoré zodpovedajú špecifickým potrebám každého miesta. Po integrácii do Vášho systému správy videa a vytvorením komplexného riešenia môžete dosiahnuť lepšiu správu prístupu do Vašich budov z jednotného rozhrania. Pri použití v kombinácii s integrovanou analytikou na interkomoch alebo kamerách inštalovaných v blízkosti vchodov môžu byť školskí úradníci upozornení na flákanie sa alebo inú podozrivú aktivitu.

Tým, že je systém kontroly prístupu súčasťou Vášho väčšieho VMS, môžu byť informácie o udalostiach zdieľané medzi kamerovým systémom, interkomovým systémom a kontrolou prístupu, čo umožňuje ešte väčšiu kontrolu a jednoduchosť používania. Videozáznamy možno označiť na sledovanie na základe udalostí riadenia prístupu. Záznamy návštevníkov možno jednoducho overiť videom spolu so záznamom o vstupe, aby ste zistili akékoľvek anomálie. Môžete overiť, spustiť a monitorovať uzamknutie alebo podržať a zabezpečiť procedúry z jedného softvérového riešenia, čo Vám umožní úplnú kontrolu jednoducho, rýchlo a efektívne. To výrazne zlepšuje prístup za chodu a zároveň uľahčuje a zrýchľuje vyšetrovanie po incidente.

Sieťové audio podporuje deeskaláciu a odstrašovanie

Audio je výkonný a nákladovo efektívny nástroj na zlepšenie bezpečnosti študentov a zvýšenie prevádzkovej efektivity. Implementácia IP reproduktorov na základnej alebo strednej škole, ako aj v areáloch, je posledným krokom k úplnému riešeniu typu end-to-end a je hlavným faktorom v mnohých už spomenutých scenároch. Analytika AI v kamerách poskytuje informácie a prostriedky na spustenie, zatiaľ čo zvuková zložka aktívne poskytuje odstrašenie. Správa od rečníka varujúca votrelca alebo výtržníka, že úrady sú na ceste, je neuveriteľne efektívnym spôsobom, ako znížiť náklady spojené s bezpečnostnými udalosťami a účinne zastaviť zlé správanie v areáli školy.

Správcovia alebo bezpečnostní pracovníci Vašej školy môžu rýchlo a priamo komunikovať so študentmi a zamestnancami, rozptýliť situácie a dať ľuďom vedieť, že pomoc je na ceste v prípade nehôd alebo núdzových situácií. Tieto zvukové komponenty môžu tiež poskytovať aktualizácie a pokyny počas vyššie uvedených scenárov uzamknutia alebo pozastavenia a zabezpečenia.

Okrem zvukových zariadení môže sieťová záblesková siréna upozorniť vizuálnym a zvukovým signálom na prebiehajúci incident, núdzový stav alebo jednoducho zakázať prístup do zakázanej oblasti. V spojení s kamerami, ktoré spúšťajú analýzy, to môže byť indikátor, že je povolený alebo odmietnutý prístup na parkovisko alebo že vozidlo jazdí príliš rýchlo v areáli školy alebo kampusu.

Systémy typu End-to-End poskytujú komplexnú podporu

Keď všetky tieto systémy spolupracujú v jednoduchom a ľahko použiteľnom riešení, správcovia Vašej školy a ďalšie zainteresované strany majú nielen nástroje na zvýšenie bezpečnosti priestorov a komunít, ale aj centralizovanú dostupnosť týchto systémov. Využitím schopnosti automatizácie znásobiť silu prostredníctvom kamier s AI, integrovaným riadením prístupu a zvukovými možnosťami, to všetko v rámci jednej platformy, vytvára bezpečnejšie prostredie a zlepšuje schopnosť rýchlo konať pred, počas a po incidente.

Prečítajte si:

Kontaktný Formulár

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, kontaktujte nás. Urobíme všetko pre to, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď.

odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov