Pondelok – Piatok: 09:00 – 16:00

Canex Dahau WizMind Metadata: Zachytenie detailov (na ktorých záleží)

| Dahua Blog |

Publikované 11. augusta 2023
Dahua
Smerovanie k bezpečnejšiemu svetu AIoT
22. augusta 2022
Axis
Video dohľad a GDPR: Čo sa zmení?
14. februára 2022
Axis
Video a ešte viac: Viaceré výhody kamier chránených proti výbuchu (Explosion-Protected)
9. mája 2022
Dahua
Kombinované radarové a videodetekčné systémy zvyšujú obvodovú ochranu na novú úroveň
19. septembra 2022
Axis
Ako podporiť dátové centrá na ceste digitálnej transformácie pomocou sieťových kamier
9. decembra 2022
Axis
Prečo je integrovaný prístup k inteligentným technológiám rozhodujúci pre komerčné budovy
30. júna 2023

Dahau WizMind Metadata: Zachytenie detailov (na ktorých záleží)

V priebehu rokov sa metadáta postupne stali dôležitou vlastnosťou pri monitorovaní zložitých scenárov, ako sú mestské cesty a križovatky. Eurostat, štatistický úrad Európskej únie, definuje metadáta ako „informácie, ktoré sú potrebné na to, aby bolo možné používať a interpretovať štatistiky“. Presné informácie o dianí na scéne, pomocou automaticky generovaných metadát, môžu výrazne pomôcť pri riadení premávky, údržbe ciest a dokonca aj pri reakcii na núdzové situácie. Pre viac informácií o najnovších technológiách Dahua WizMind Metadata, tu máme pána Sun Haoran, produktového manažéra v Dahua Technology.

Dobrý deň, pán Sun! Čo je technológia metadát? Čo to dokáže?

Ahoj! Metadáta sú hlavne technológiou, ktorá dokáže z videí extrahovať atribúty ľudí a vozidiel, ako sú farby a typy oblečenia. V súčasnosti sú scenáre CCTV čoraz zložitejšie, čo sťažuje nájdenie cieľa s veľkou presnosťou. Prostredníctvom technológie Dahua WizMind Metadata však vieme presne vyhľadať cieľ na základe jeho atribútov.

Existujú nejaké nové funkcie Dahua WizMind Metadata?

Áno, v skutočnosti boli Dahua WizMind Metadata inovované tak, aby spĺňali ďalšie aplikačné požiadavky. Medzi nové funkcie patrí pridanie atribútu bicykla k údajom o nemotorovom vozidle a možnosť exportovať zostavy údajov na základe rôznych smerov osôb a vozidiel. Tieto nové funkcie nám môžu pomôcť efektívnejšie analyzovať údaje.

V ktorých situáciách môžu byť metadáta Dahua WizMind užitočné? Ako môže pomôcť používateľom vyriešiť ich problémy?

Na rušných dopravných scénach sa chodci, motorové vozidlá a nemotorové vozidlá zhromažďujú na ceste alebo v jej blízkosti. Prostredníctvom technológie Dahua WizMind Metadata môžu údaje z dopravnej analýzy pomôcť miestnemu dopravnému oddeleniu lepšie riadiť dopravný tok na rušných cestných križovatkách. Pochopením hustoty premávky v rôznych smeroch môžu kontrolovať čas na semaforoch a znížiť zápchy.

Aké sú jedinečné výhody funkcií Dahua WizMind Metadata?

Po prvé, Dahua používa jedinečný algoritmus s mimoriadnou rýchlosťou a presnosťou detekcie. Miera detekcie je až 98 % a presnosť až 95 %. Po druhé, Dahua WizMind Metadata nevyžadujú veľkú pracovnú silu ani nespotrebúvajú materiálne zdroje v porovnaní s tradičným režimom vyhľadávania. Používateľom stačí vybrať zodpovedajúce atribúty, aby rýchlo našli cieľ.

Prečítajte si:

Kontaktný Formulár

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, kontaktujte nás. Urobíme všetko pre to, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď.