Pondelok – Piatok: 09:00 – 16:00

Canex Dahua WizMind PPE: Monitorujte správne nosenie osobných ochranných prostriedkov (OOP)

| Dahua Blog |

Publikované 28. júla 2023
Dahua
Skúmanie toho, čo ponúka panoramatický dohľad Dahua WizMind
17. októbra 2022
Axis
Kamery s označením Explosion-Protected, Explosion-Proof a Flame-Proof: Aký je medzi nimi rozdiel?
2. mája 2022
Dahua
Riešenia AI spoločnosti Dahua pre vyššiu bezpečnosť a efektivitu
25. augusta 2023
Axis
Sieťové interkomy: Udržiavanie pacientov v bezpečí
23. februára 2024
Dahua
Dahau WizMind Metadata: Zachytenie detailov (na ktorých záleží)
11. augusta 2023
Canex
Automatická ochrana perimetra rozľahlých areálov zabráni neoprávneným vstupom osôb a zvierat
30. mája 2022

Dahua WizMind PPE: Monitorujte správne nosenie osobných ochranných prostriedkov (OOP)

Osobné ochranné prostriedky (OOP) sa v posledných rokoch stali domácou terminológiou. Monitorovanie správneho nosenia uniformy, výstroji hlavy a masky (rúška) je rozhodujúce pre minimalizáciu vystavenia rizikám a nebezpečenstvám na pracoviskách, ako sú staveniská a závody. Napriek jeho dôležitosti nie je nezvyčajné vidieť, že niektorí pracovníci v práci preskakujú nosenie OOP, čím ohrozujú seba a ostatných. Štúdia vykonaná Organizáciou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Occupational Safety and Health Organization – OSHA) uvádza, že v roku 2019 zomrelo v USA na pracovné úrazy 5 333 pracovníkov, pričom 20,7% z týchto úmrtí sa stalo v stavebnom priemysle. Niekoľko z týchto úmrtí bolo spôsobených pádom, zasiahnutím predmetmi, zásahom elektrickým prúdom alebo nehodami – riziká, ktoré možno účinne zmierniť správnym používaním OOP.

Funkcia detegovania OOP poháňaná AI zariadenia Dahua WizMind ponúka inteligentné riešenie na neustále sledovanie správneho nosenia OOP na pracovisku. Tu je pán Ron, produktový manažér spoločnosti Dahua Technology, aby nám o tom povedal viac.

Dobrý deň, Ron! Prosím, stručne vysvetlite, o čom je funkcia OOP.

Samozrejme. Funkcia osobných ochranných prostriedkov, bežne nazývaná OOP, je zodpovedná za zisťovanie pravidiel na pracovisku, ako je ochranná prilba, pracovný odev a maska. Technológia Dahua PPE Detection využíva algoritmus hlbokého učenia (deep learnig) na detegovanie a zachytávanie snímok osobných ochranných prostriedkov na mieste a podľa toho odosiela poplachové upozornenia.

Aké novinky má najnovšia funkcia OOP, ktorými sa líši od predchádzajúcich?

Hlavný rozdiel je v tom, že algoritmus hlbokého učenia Dahua umožňuje importovať snímky pracovných odevov ako základnú databázu pre lokalizované modelovanie, školenia a porovnávanie pre flexibilnú a užívateľsky príjemnú prevádzku. Umožňuje prednú inteligentnú ochranu PPE+IVS/ochranu súkromia, zatiaľ čo druhá nie.

Aké sú konkrétne oblasti záujmu, ktorým sa môže OOP venovať?

Niektorí zamestnanci nemusia nosiť ochranné prostriedky na rizikových pracoviskách z dôvodu neefektívneho riadenia alebo zabezpečenia. V dôsledku toho by mohlo dôjsť k nehodám, ktorým sa dá predísť, čo vedie k nemerateľným stratám. Naša funkcia detegovania OOP môže byť použitá na staveniskách, továrňach, výrobných dielňach a iných podobných scenároch. Využíva bezkontaktnú detekciu na upozornenie zamestnávateľov na porušenie pravidiel obliekania, čím uľahčuje presadzovanie bezpečnostných postupov u zamestnancov.

Akú hodnotu to prináša?

Pomocou našej funkcie detegovania OOP a nepretržitého monitorovania 24/7 môžete zlepšiť detekciu bezpečnosti a ušetriť peniaze na nákladoch na riadenie práce. Môže pomôcť zaistiť bezpečnosť Vašich zamestnancov a zároveň zvýšiť produkciu a efektivitu aj pre Vás.

Prečítajte si:

Kontaktný Formulár

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, kontaktujte nás. Urobíme všetko pre to, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď.

odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov