Pondelok – Piatok: 09:00 – 16:00

Canex Ako zlepšiť fyzickú bezpečnosť dátových centier prostredníctvom „interoperability“ zariadení

| Axis Blog |

Publikované 4. augusta 2023
Axis
Najflexibilnejšie riešenie body-worn kamery sa stáva ešte flexibilnejším
2. augusta 2021
Axis
Zabezpečenie súkromia pri vykonávaní dohľadu
1. decembra 2023
Axis
Prečo je integrovaný prístup k inteligentným technológiám rozhodujúci pre komerčné budovy
30. júna 2023
Dahua
4 Spôsoby, ako zlepšiť bezpečnosť vášho sieťového videa
6. júna 2022
Dahua
Zmiernenie dopravných zápch pomocou riešenia Dahua Smart Traffic Management Solution
7. marca 2022
Dahua
Dahua TechMonth: Ako WizMind využíva technológiu AI na riešenie zložitých bezpečnostných výziev
15. novembra 2021

Ako zlepšiť fyzickú bezpečnosť dátových centier prostredníctvom „interoperability“ zariadení

Mnohé podniky sa v súčasnosti spoliehajú na dátové centrá, ktoré uložia obrovské objemy denne produkovaných údajov. Dátové centrá ponúkajú pohodlie a umožňujú vysokokapacitné ukladanie dát, ktoré spoločnostiam umožňuje zbaviť sa serverov uložených v priestoroch a s nimi spojených nákladov na údržbu a správu. O vysokej úrovni kybernetickej bezpečnosti potrebnej na ochranu dátových centier sa už napísalo veľa, no vzhľadom na skutočnosť, že tieto zariadenia sú čoraz viac bez obsluhy, fyzická bezpečnosť zostáva problémom.

Po náraste pokusov o fyzické narušenie na stránkach dátových centier – čo je pozoruhodné v nedávnom prípade týkajúcom sa pokusu vyhodiť do vzduchu veľké dátové centrum v USA – sa manažéri a bezpečnostné tímy teraz snažia výrazne zlepšiť svoju fyzickú bezpečnosť. Pri zvažovaní opatrení, ktoré by sa mali prijať na zmiernenie takejto hrozby, je zrejmé zavedenie špičkových riešení fyzickej bezpečnosti. Čo však nie je vždy zrejmé, je schopnosť takýchto riešení maximalizovať bezpečnosť a ochranu, keď sú vzájomne prepojené.

Inovácie v radare a sieťovom videu

Sieťové kamery sa už vyvinuli do bodu, keď možno použiť okamžitú analýzu na kategorizáciu pohybu (t. j. vniknutie do protikladu k potulovaniu sa) a na odlíšenie ľudí od vozidiel a predmetov na okraji lokality. Presnosť moderných kamier je taká, že počet falošných poplachov sa výrazne znižuje. Okrem toho edge-based spracovanie zaisťuje, že len tie najnutnejšie údaje sa posielajú späť cez sieť na analýzu, čo pomáha rýchlejšiemu rozhodovaniu. Pre manažérov a bezpečnostných pracovníkov to znamená značnú úsporu času a peňazí, pretože na vyšetrovanie sú označené len overené incidenty.

Ak ideme ešte o krok ďalej, fúzia radaru a videa v rámci jednej kamery vedie k riešeniu, ktoré dokáže vykonať presné detegovanie pohybu objektov v širokých oblastiach. Rýchlosť a vzdialenosť akéhokoľvek objektu detegovaného radarom je možné zistiť a poskytnúť údaje, ktoré dopĺňajú vizuálne informácie zachytené sieťovou kamerou. Táto kombinácia radaru a videa vytvára veľmi výkonný detekčný nástroj, ktorý dokáže analyzovať scénu bez ohľadu na počasie alebo svetelné podmienky a poskytuje v reálnom čase použiteľné údaje o akejkoľvek aktivite, ktorá prebieha.

Prepojené a autonómne technológie

Aj keď najnovšie riešenia fyzickej bezpečnosti môžu zohrávať zásadnú úlohu pri zabezpečení dátového centra, je to práve inovatívna schopnosť týchto technológií efektívne spolu komunikovať, čo vedie k skutočne inteligentnému systému, ktorý je do značnej miery autonómny. Keďže moderné dátové centrá sú často bez obsluhy, táto schopnosť spoliehať sa na vzájomne prepojené technológie fyzickej bezpečnosti na efektívne monitorovanie perimetra je neoceniteľná. Funkcie vzdialenej správy umožňujú bezpečnostným pracovníkom kedykoľvek monitorovať aj tie najťažšie dostupné miesta, pričom v prípade incidentu sú prostredníctvom mobilného zariadenia odosielané upozornenia. Tento prístup pomáha udržiavať údaje v bezpečí tým, že bráni akýmkoľvek možným prostriedkom neoprávneného vstupu na stránky a potenciálnym škodám.

Napríklad radarové a kamerové riešenie dokáže detegovať pohyb na okraji perimetra, pričom na objasnenie a klasifikáciu sa používa výkonná analytika. Medzitým je termokamera automaticky upozornená a uvedená do činnosti, aby zistila tepelnú stopu a ďalšie dôkazy o vstupe človeka do oblasti, a to predtým, ako sa použije kamera s pan-tilt-zoom (PTZ) na podrobnejšie sledovanie pohybu, keď sa narušiteľ blíži, s IP audio reproduktorom nakonfigurovaným na prehrávanie automatickej správy na varovanie a odrádzanie. Ako dodatočné opatrenie je aktivovaná IP stroboskopická siréna, ktorá vydáva súčasný pulz svetla a zvuku ako posledné varovanie. V tomto scenári sú pracovníci ľudskej bezpečnosti povolaní na miesto len vtedy, keď je to absolútne nevyhnutné, čo šetrí čas a zdroje.

Samozrejme, hrozba pre dáta na mieste a vybavenie dátového centra môže pochádzať z iných faktorov okrem kriminálneho úsilia. Vo vnútri zariadenia môžu byť infračervené kamery použité ako prvý prístav na detekciu úniku plynu alebo dymu, zatiaľ čo iné pripojené kamery a senzory môžu identifikovať úniky vody alebo rozpoznať, že skriňa servera zostala otvorená. Termometrické kamery môžu hrať rozhodujúcu úlohu vďaka svojej schopnosti detegovať akékoľvek zvýšenie okolitej teploty, ktoré by mohlo naznačovať väčší problém. Termometrická kamera používaná napríklad na monitorovanie generátorov energie dátového centra dokáže rozpoznať najmenšie kolísanie teploty, pričom alarm je nakonfigurovaný tak, aby zaznel po dosiahnutí vopred stanovenej prahovej hodnoty teploty.

Partnerstvá pre komplexnú ochranu

Keď uvažujete o fyzických bezpečnostných opatreniach, existuje pokušenie vybrať si bežne dostupné produkty v snahe nájsť rýchle riešenie problému. Vyžaduje sa však metodickejší prístup, pri ktorom sa riziká plne posúdia a zavedú sa vhodné bezpečnostné opatrenia. Napríklad Centrum pre ochranu národnej infraštruktúry (Centre for the Protection of National Infrastructure – CPNI) Spojeného kráľovstva vypracovalo usmernenia a normy pre všetky lokality kritickej národnej infraštruktúry (CNI); to by zahŕňalo dátové centrá z dôvodu poskytovania služieb, ktoré sa považujú za nevyhnutné.

Partnerstvo s dôveryhodným dodávateľom riešení fyzickej bezpečnosti, ktoré schválili príslušné miestne orgány, poskytne manažérom dátových centier istotu, že produkty, ktoré si zvolia, majú najlepšiu kvalitu a sú považované za schopné spĺňať vysoké štandardy. Výberom nástrojov, ktoré sú tiež na vrchole z hľadiska inovácií, budú lokality dátových centier ťažiť z prepojených autonómnych riešení fyzickej bezpečnosti, ktoré poskytujú ochranu na najvyššej úrovni.

Prečítajte si:

Kontaktný Formulár

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, kontaktujte nás. Urobíme všetko pre to, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď.

odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov

Pracovná Pozícia

Špecialista Podpory Predaja

prosíme, aby ste svoj životopis (CV) zaslali prostredníctvom portálu Profesia.sk

alebo nás kontaktovali e-mailom na adrese: ekonom@canex.sk.