Pondelok – Piatok: 09:00 – 16:00

Canex Pracovisko kontroly kvality pre AUTOMOTIVE

| Canex Projekty |

odovzdané

Projekt

Pracovisko kontroly kvality pre AUTOMOTIVE

Measuring table CDMT-80M je pokročilé technologické riešenie, ktoré dokumentuje výstupnú kvalitu automobilových dielov. Výstupy z kamier zabezpečujú výrobcom dielov dôkazový materiál o výrobných alebo manipulačných poškodeniach konkrétnych dielov.

Základnými bodmi tohto riešenia sú: kamery s vysokým rozlíšením (4K), archív a zobrazovanie, skenovanie dielov, softvérové vybavenie (VMS) a variabilita riešenia.

Klient

AUTOMOTIVE

Kategória

Riešenie na mieru

Dátum

Jún 2018

Pracovný stôl je navrhnutý na mieru pre súbor konkrétnych dielov, ktorých kvalitu je potrebné dokumentovať tak, aby celý proces výstupnej kontroly prebiehal plynule a bez zbytočných zdržaní. Celé riešenie pozostáva z dvoch základných technologických prvkov:

1. Na mieru vyrobený nerezový stôl

2. priemyselné aktívne sieťové prvky (zbernice) – Aktívne prvky sú vo väčšej miere zastúpené produktami švédskej spoločnosti AXIS Communications, ktorá je považovaná za technologického lídra v oblasti priemyselného monitoringu

Náhľad riešenia Measuring Table CDMT-80M

Kamery s vysokým rozlíšením

Základným dokumentačným prvkom je súbor kamier s vysokým rozlíšením. Vysoko kvalitný obrazový materiál (snímky) je vyhotovený priemyselnými kamerami, každej s rozlíšením 4K (Ultra HD). Kamery sú na stole proporčne umiestnené tak, aby bolo zabezpečené snímanie všetkých častí dielu. Každá kamera je zameraná na konkrétnu časť dielu, ktorú odfotí vo vysokom rozlíšení pri zachovaní stabilného zorného uhla a konštantnej ohniskovej vzdialenosti pre zabezpečenie ostrého obrazu.

Okrem 4K kamier určených pre snímanie dielov je pracovný stôl vybavený aj dvomi bezpečnostnými kamerami pre monitoring okolia stolu a LED reflektormi. Ich náplňou je dokumentácia manipulácie obsluhy s dielom počas, resp. po jeho fotení, keďže potenciálne riziko poškodenia dielu hrozí aj pri jeho vkladaní do prepravného kontajnera, resp. prekladaní z výrobného pásu. LED reflektory zabezpečujú konštantné osvetlenie pracovnej plochy stola. Všetky kamery a reflektory disponujú krytím IP66 pre zabezpečenie prachotesnosti a tiež antivandal ochranou (IK10).

Archív a zobrazovanie

Pracovný stôl je vybavený aj priemyselnými monitormi umiestnenými v hornej časti konštrukcie stola. Ich úlohou je zobrazovat živé video zo všetkých kamier určených na snímanie dielov pre obsluhu systému tak, aby bola zabezpečená vizuálna kontrola správnosti umiestnenia dielu a zároveň sa zabezpečila kontrola funkčnosti všetkých prvkov riešenia. Použité monitory sú určené na prevádzku 24/7. Na ukladanie obrazového materiálu je navrhnutý samostatný server s možnosťou nastavenia potrebnej dĺžky archívu. Prvky servera (HDD, zdroj) sú redundantné. Server môže byt umiestnený mimo stola v serverovni.

Skenovanie dielov

Skenery čiarových kódov majú za úlohu zosnímať jedinečný kód každého dielu a uložiť ho k nasnímanému obrazovému materiálu spolu s dátumom a časom konkrétneho snímania. Na stole sú inštalované 2 skenery. Hlavný skener je pevne nainštalovaný v strede pracovného stola a slúži na skenovanie kódu dielu tesne pred jeho položením na pracovnú plochu stola. V prípade výpadku tohto skenera alebo problémového načítania ID dielu je k dispozícii aj sekundárny, ručný skener.

Softvérové vybavenie

Okrem operačného systému Windows je server vybavený aj Video Management Softvérom (VMS). Ten slúži na správu systému a ukladanie záznamu zo všetkých kamier určených na snímanie dielu a zároveň aj z dvoch bezpečnostných kamier.

Základom architektúry VMS je riešenie Klient-Server. Aplikácia inštalovaná na serveri je spustená ako „služba“. Vzdialený prístup k uloženým záznamom, ale aj k správe serverovej časti systému je možný pomocou samostatnej aplikácie vzdialeného klienta, ktorá je inštalovaná na vybraných PC operátorov.

PC operátori majú vďaka klientskej aplikácii možnosť individuálnej konfigurácie právomocí cez nastavenia tzv. užívateľskej role, a to na takmer všetkých úrovniach. Užívateľské role je možné nastavit tak, aby sme dokázali určiť, ktorá osoba má mať právo na administráciu nastavení serverovej časti VMS alebo na export záznamov, prípadne ich vzájomné kombinácie a mnohé iné.

Každý zásah do systému je ukladaný vo forme logov. Na základe logov dokážeme spätne zistiť, ktorý operátor realizoval napr. export záznamov, kedy bol pripojený do systému a aké aktivity v ňom realizoval.

Variabilita riešenia

Konfigurácia parametrov stola je plne variabilná. Rozmery stola je možné upravit pre konkrétny diel a rozlíšenie archivovaného záznamu, jeho dĺžku a pod. je možné zvýšit v zmysle potrieb a požiadaviek zákazníka

Základné funkcie pracovného stola – Measuring Table CDMT-80M:

 • Snímanie dielu priemyselnými kamerami scelkovým rozlíšením 80 Mpx
 • Frekvencia snímania každého dielu od 1 po 30 obrázkov za sekundu v plnom rozlíšení
 • Kapacita snímania je min. 1600 dielov rozličných rozmerov za jeden deň
 • Proces snímania dielu vrátane jeho manipulácie do 10 sekúnd
 • Ukladanie a archivácia snímok v plnom rozlíšení po dobu 30 a viac dní
 • Ukladanie snímok do formátu JPEG alebo H.264
 • Skenovanie jedinečného identifikačného kódu (ID) každého dielu
 • Priradenie naskenovaného identifikačného kódu dielu k nasnímaným obrázkom
 • Vyhľadanie konkrétnych obrázkov po zadaní ID čísla dielu
 • Monitoring okolia pracovného stola a manipulačného priestoru za účelom dokumentácie priebehu skenovania dvomi bezpečnostnými kamerami
 • Redundancia systému v prípade výpadku kľúčových HW prvkov
 • SLA 24/7

Náhľad riešenia Measuring Table CDMT-80M

Pracovná Pozícia

Špecialista Podpory Predaja

prosíme, aby ste svoj životopis (CV) zaslali prostredníctvom portálu Profesia.sk

alebo nás kontaktovali e-mailom na adrese: ekonom@canex.sk.

Kontaktný Formulár

Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, kontaktujte nás. Urobíme všetko pre to, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď.

odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov