Riešenia pre maloobchod

Úvod » Riešenia » Riešenia pre maloobchod

Naše riešenia pre

Maloobchod

Prevencia

Video systémy povýšili tento boj na úplne novú úroveň. Poskytujú obrázky s vysokým rozlíšením a integrovateľnosť so systémami na odhalenie príčin vašich strát.

Zabezpečenie bezpečnosti

Spoľahlivá inteligentná ochrana je dôležitá v obchodoch s veľkým množstvom hotovosti, hodnotnými produktami alebo pri vysoko rizikových produktoch.

Optimalizácia efektivity

Analýza efektivity obchodu je často zdĺhavá úloha, zahŕňajúca časovo náročný zber dát z viacerých systémov a lokalít. Ponúkame riešenie.

Inteligentné zabezpečenie predajní

Štúdie a analýzy strát na tovare, ktoré každoročne spracovávajú renomované štatistické agentúry hovoria jasnou rečou. Krádeže tovaru v obchodoch spôsobujú škody, ktoré nemôžu byť zanedbateľné a ich dopad oberá o zisk každého predajcu bez rozdielu na ponúkaný typ tovaru, veľkosť predajne, počet zamestnancov alebo kupujúcich.

Tento fakt viedol výrobcov zabezpečovacej techniky k vývoju inteligentných zabezpečovacích systémov, ktoré majú pomáhať chrániť tovar a včas upozorniť personál predajne, na strane druhej zvyšovať efektivitu predaja a zisk predajní. Či už prevádzkujete malý obchod alebo celý obchodný reťazec, je potrebné myslieť na adekvátne zabezpečenie ochrany zamestnancov aj tovaru. Zavedenie IP monitorovacieho systému prinieslo revolúciu v bezpečnosti, prevencii, skladovej optimalizácii, odhaľovaní podvodov a zlepšovaní zákazníckeho servisu. Celkovo možno povedať, že nástroje IP riešení ponúkajú celý rad nových možností na dosiahnutie prevádzkovej dokonalosti.

Optimalizácia efektivity

Vďaka strategicky umiestneným kamerám, je možné ľahko zaznamenať a merať aktivitu a správanie zákazníkov v predajni.

Moderné inteligentné video analytické nástroje ponúkajú moduly na počítanie ľudí v rade pred pokladňou, počítanie prechodov vstupy/výstupy, tzv. heat mapy – tepelné mapy pohybu zákazníka v predajni a integráciu s vašim POS- systémom, ktorý poskytuje cenné informácie o vašich zákazníkoch atď.

RFID technológie budú vo väčšine prípadov náhradou čiarového kódu. Možno už o pár rokov bude realitou, že s nákupným košíkom iba prejdete popri automatickej pokladni, nič nebudete musieť vykladať. Automatická pokladňa vám oznámi výslednú sumu a umožní za tovar zaplatiť. Dnes sa už čipy RFID bežne používajú najmä v kníhkupectvách na Slovensku.

Skúsený tím, tvoriaciriešenia pre svojich partnerov.

Close

Kontaktné informácie

obchod@canex.sk
+ 421 2 2102 5260

Adresa

CANEX, spol. s r.o.
Máchova 6, 821 06
Bratislava

Prevádzka

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 09:00 – 17:00
X