Kybernetická bezpečnosť

Úvod » Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť

Správcovia sietí sú pod značným rastúcim tlakom, aby zabezpečili, že ich siete sú navrhnuté správne a fungujú bezpečne. Je dôležité, aby mali správne vedomosti a nástroje na riadenie kybernetickej bezpečnosti počas celého životného cyklu konkrétneho systému.
Následujúce varovné údaje vyplývajú zo serióznych prieskumov z rokov 2012-2016 týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti. V každom prípade je zjavné, že otázka IT bezpečnosti bude s nárastom internetu vecí čím ďalej aktuálnejšia.
E-BOOKKybernetická bezpečnosť

Mnoho dát unikne preto, pretože firmy neaplikujú bezpečnostné záplaty.

Najviac kyberútokov je vedených interným zamestnancom.

Vzostup IoT vzyšuje bezpečnostné hrozby.

kyberneticka bezpecnost

Vaši zamestnanci potrebujú poznať riziká.

Mnoho organizácií nemá plán pre zabezpečenie ich IT bezpečnosti.

Mnohým bezpečnostným chybám sa dá jednoducho predísť.

X