AXIS Online Tools

Úvod » Tools » AXIS Online Tools

Nástroje pre návrh systému AXIS Communications

AXIS Product selector

Axis Product Selector

Jednoduchý a intuitívny nástroj na správny výber komponentov pre IP kamerový systém.

Spustiť nástroj

AXIS Lens calculator

Axis Lens Calculator

Výpočet vzdialenosti, veľkosti scény a požadovanej ohniskovej vzdialenosti pre rôzne scenáre.

Spustiť nástroj

AXIS Site Designer

AXIS Site Designer

Pomoc pri navrhovaní monitorovacieho systému s kamerami Axis.

Spustiť nástroj

AXIS Accessory selector

Axis Accessories Selector

Nástroj na správny výber komponentov príslušenstva pre IP kamerový systém.

Spustiť nástroj

AXIS Camera selector for retail analytics

Camera selector for retail analytics

Nástroj pre vyhľadanie aplikácie pre maloobchodnú analýzu Axis.

Spustiť nástroj

AXIS Design Tool

AXIS Design Tool

Axis Design Tool vám pomôže vypočítať šírku pásma a požiadavky na úložisko pre váš projekt.

Spustiť nástroj

CAD nástroje / Aplikácie

Axis camera extension for SketchUp

Axis camera extension for SketchUp

S nástrojom Axis Camera Extension k softvéru SketchUp 3D môžu systémoví návrhári kamerových systémov pohodlne vybrať sieťovú kameru Axis a vložiť ju do konkrétneho 3D modelu budovy.

Download

Axis camera families for Autodesk

Axis camera families for Autodesk Revit

Užitočný nástroj pre projektantov využívajúcich Autodesk Revit, ktorý umožňuje umiestnenie bezpečnostných kamier do rozvrhnutia budovy.

Download

Axis coverage shapes for Microsoft Visio

Axis coverage shapes for Microsoft Visio

Knižnica kamier Axis pre aplikáciu Microsoft Visio.

Download

AXIS Product selector for iOS and Android

Product selector for iOS and Android

Axis pre iOS a Android je aplikácia na výber produktov pre smartfóny a tablety. Aplikácia je bezplatná a má rovnaké funkcie a funkčnosť ako webový nástroj na výber produktu Axis.

Download

Contact Information

obchod@canex.sk
+ 421 2 2102 5260

Adress

CANEX, spol. s r.o.
Máchova 6, 821 06
Bratislava / Slovakia

Store

Opening hours:
Mo – Fri: 09:00 – 17:00
X