Úvod » Wiki CANEX

Optimized IR

Funkcia Axis OptimizedIR je vhodná, keď chcete odhaliť a identifikovať hrozby v úplnej tme.

Čo je technológia WDR

WDR technológia je určená na vyrovnávanie rozdielov v osvetlení a na dosiahnutie tohto cieľa môžu použiť jeden z dvoch spôsobov.

Čo sa zmení s príchodom GDPR pre CCTV?

V čase, keď technológie vrátane inteligentných kamier umožňujú spoločnostiam zhromažďovať oveľa citlivejšie informácie o jednotlivcoch, je určite potrebný prísnejší dohľad nad ochranou osobných údajov. Videozáznam, ktorý obsahuje identifikovateľnú osobu prirodzene tvorí súčasť osobných údajov jednotlivca.

Ste pripravený na GDPR?

V reakcii na bezprostrednú implementáciu GDPR, niektoré bezpečnostné spoločnosti vyvinuli riešenia, ktoré pomôžu spoločnostiam pripraviť sa na nové predpisy.

Je váš kamerový systém pripravený na GDPR?

GDPR je už za rohom. Pre podniky všetkých veľkostí je dôležité, aby pochopili regulačné požiadavky a vedeli, aké kroky je potrebné pripraviť.

WAVE: Live Video Text Overlay

Live Video Text Overlay allows users to create custom text overlays as an Action in order to alert the WAVE System operators to critical events.

WAVE: Email Notification

WAVE provides the ability to dynamically creates and sends email notifications to different users based on specific events.

WAVE: Alarm Layout

Alarm Layout is a function within WAVE that allows the bringing of specific cameras to a user's attention when a specific Event occurs. Users can easily find which camera to be focused on and the cause of the alarm in one click.

WAVE: Automatic Camera Failover

Automatic Camera Failover is a feature in WAVE which allows System Servers to automatically recover when a power or a network failure occurs on a Server. Automatic Camera Failover can be enabled on individual Servers. When enabled, Failover tells the server to grab cameras from any failed Server in the System.

WAVE: Add And Configure An IP I/O Module

An IP I/O Module is a network-enabled digital input/output device that allows users to connect two-wire sensors, triggers, or other binary inputs/outputs to the system that is used to create corresponding events and actions.

1/3123
X