Industry solutions

Úvod » Solutions » Industry solutions

Naše riešenia pre

Priemysel

Perimeter

Jednou z prvých vecí, ktorú treba zvážiť, veľkosť obvodu. Zvyčajne čím dlhší je obvod, tým je potrebných viac bezpečnostných riešení.

Technológia

Kľúčovým záujmom bezpečnostného personálu malo byť odstránenie mŕtvych miest po obvode.

Detekcia

Kľúčovým záujmom bezpečnostného personálu malo byť odstránenie mŕtvych miest po obvode.

Projekt perimetrickej ochrany

Obvodová (perimetrická) ochrana je zvyčajne prvou obranou objektu. To platí najmä pre kritickú infraštruktúru, ako sú letiská, rafinérie, priehrady, vojenské základne a pod. Pri vytváraní obvodovej ochrany je dôležité navrhnúť účinný plán jej vyhotovenia. Ten by mal zohľadňovať rôzne faktory ako veľkosť objektu, prostredie, klimatické charakteristiky oblasti, ako aj použitú technológiu.

S cieľom pomôcť integrátorom a používateľom navrhnúť plán, ktorý by najlepšie vyhovoval ich požiadavkám na obvodovú ochranu, sme stanovili šesť otázok, ktoré by ste si mali položiť pri príprave takéhoto plánu.

Perimeter

Jednou z prvých vecí, ktorú treba zvážiť, veľkosť obvodu. Zvyčajne čím dlhší je obvod, tým je potrebných viac bezpečnostných riešení.

Technológia

Efektívnosť produktu platí najmä v čase, keď sa analytické nástroje stále viac integrujú do koncových zariadení.

Úroveň detekcie

Kľúčovým záujmom bezpečnostného personálu malo byť odstránenie mŕtvych miest po obvode.

Environmentálne podmienky

Keďže niektoré miesta môžu byť vystavené extrémnym podmienkam, príprava plánu obvodovej ochrany musí zohľadňovať niektoré environmentálne faktory.
Skúsený tím, tvoriaciriešenia pre svojich partnerov.

  Close

  Contact Information

  obchod@canex.sk
  + 421 2 2102 5260

  Adress

  CANEX, spol. s r.o.
  Máchova 6, 821 06
  Bratislava / Slovakia

  Store

  Opening hours:
  Mo – Fri: 09:00 – 17:00
  X