Solution for hotel access system

Úvod » Projects » Solution for hotel access system

Cieľom bolo vybudovať spoľahlivý hotelový systém kontroly vstupu pre hotelové izby, konferenčné miestnosti a vyhradené zamestnanecké priestory pre Premium**** Business Hotel Bratislava.

Informácie o projekte


Projekt „Riešenie hotelového prístupového systému pre Premium**** Business Hotel Bratislava

Detail projektu

Klient: Hotel Premium****

Kategória: Riešenie hotelového prístupového systému

Dátum: 01.2018

Cieľom bolo vybudovať spoľahlivý hotelový systém kontroly vstupu (ďalej SKV) pre hotelové izby, konferenčné miestnosti a vyhradené zamestnanecké priestory Hotela Premium****, reflektujúc na konkrétne technologické špecifiká:

• riešenie hotelového prístupového systému bez nutnosti inštalácie dátovej a elektrickej kabeláže pre dverné zámky umiestnené na dverách

• komunikácia softvéru pre správu hotelového SKV s existujúcim rezervačným hotelovým softvérom

Navrhované riešenie je založené na samostatných off-line elektronických zámkoch KABA CONFIDANT. Tento moderný off-line uzamykací systém je možné ľahko preprogramovať, jeho správa a manažment oprávnení je preto jednoduchý a bezpečný.

Navrhované riešenie nepotrebuje dátovú ani elektrickú infraštruktúru, napájanie a správa každej dvernej jednotky (el. zámku) sú autonómne. Napájanie el. zámkov zabezpečujú batérie. Správa a nastavenia systému sa nerealizujú centrálne, ale pre každé dvere, resp. el. zámok osobitne.

Prenos informácii medzi recepciou a dvernou jednotkou zabezpečuje prístupová karta. Informácie sa do karty prenesú pomocou externej čítačky prístupových kariet pripojenej k PC recepcie. Externá čítačka prenesie informácie o oprávneniach a dobe platnosti vstupu pre konkrétnu izbu do prístupovej karty. Pri prvom priložení karty k dvernej čítačke sa informácie z karty prenesú do pamäte el. zámku, čím ho naprogramuje.

Vytvorený systém splnil požiadavky investora a o jeho spokojnosti svedčí aj následná ďalšia spolupráca, kedy opäť zvolil riešenia od spoločnosti Canex. Zvolením tohto riešenia, investor získal systém, ktorý dokáže zvládať náročné prostredie a zároveň je ľahko rozšíriteľný o ďalšie potrebné časti.

Contact Information

obchod@canex.sk
+ 421 2 2102 5260

Adress

CANEX, spol. s r.o.
Máchova 6, 821 06
Bratislava / Slovakia

Store

Opening hours:
Mo – Fri: 09:00 – 17:00
X